Circulatieplan Evillas-Tour 2023

  • Posted on: 26 August 2023
  • By: Arne De Cremer

 

Op zondag 3 september 2023 organiseert Atletiekclub Pajottenland  ‘evillas tour’ een jogging & open PK halve marathon. De start en finish is voorzien op de atletiekpiste Koornmolen, Processiestraat 15, 1755 Gooik.

Hierdoor zal er een parkeerverbod gelden vanaf 12u tot 18u over heel het parcours. Het kan ook zijn dat er in bepaalde straten éénrichtingsverkeer geldt (zie * parcours hieronder) en dit eveneens vanaf 12u tot 18u. Daar wij uw veiligheid en de veiligheid van de deelnemers willen garanderen, vragen wij jullie medewerking om dit verbod te respecteren.

Parcours:

Processiestraat* → Wolvenstraat* → Zwartschaapstraat* → Paddenbroekstraat* → Kapelleke Steenberg → Tramroute → Terlo - Strijlandstraat → Thibautstraat* → Hoezenbroekstraat* → Strijlandstraat → Processiestraat*.

Parking voorzien terreinen KV Kester-Gooik (Wolvenstraat 25 Gooik).