Reglement ACP-Clubhuis

HUISHOUDELIJK  REGLEMENT ACP-CLUBHUIS

 • Beschouw onze kantine steeds als uw eigen huiskamer, opgeruimd, geen vuile schoenen op stoelen of barkrukken, geen afval op de vloer.
   
 • Ruim steeds alles op voor u vertrekt
  • – glazen/kopjes terug op de toog zetten
  • – afval in de daartoe bestemde vuilbakken
    
 • Kledingstukken, sporttassen ed. dienen ordelijk in de kleedkamers te worden opgeborgen.  Achtergelaten kledingstukken, schoenen  ed. zullen maandelijks in een kledingcontainer worden gedeponeerd en zijn dus niet meer recupereerbaar. De vereniging kan als dus niet aansprakelijk worden gesteld voor deze achtergelaten spullen.
   
 • Het terras dient er steeds netjes en opgeruimd uit te zien: Ook hier geldt:
  • Geen vuile schoenen op stoelen of banken
  • Gebruikte glazen of kopjes mee naar binnen nemen
  • Afval in de daartoe bestemd vuilbakken deponeren
    
 • Laat geen spullen/spelmateriaal/sportmateriaal rondslingeren in de kantine, deze behoren in de ruimte voor het sportmateriaal of kleedkamer.
   
 • De consumpties in de kantine worden steeds cash afgerekend, er wordt geen krediet toegestaan.
   
 • Het is niet toegestaan  in de kantine of op het terras, elders gekochte dranken te nuttigen, dit omwille van de contracten afgesloten met eigenaar en de drankleverancier.
   
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan
  • Trainers, begeleiders tijdens het uitoefenen van hun functie
  • Personen jonger dan 16j
    
 • Drugsbezit, drugsgebruik of overmatig alcoholgebruik is strikt verboden en kan leiden tot uitsluiting uit de club.
   
 • De kantine , keuken en inventaris worden  enkel verhuurd of ter beschikking gesteld, indien overlegd met het bestuur . Elke activiteit, van elke groep in of rond het clubhuis dient gemeld te worden.
   
 • Personen, die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.
   
 • Er mag niet gerookt worden in ACP-clubhuis (kantine, kleedkamers, toiletten, terras).
   
 • Huisdieren worden enkel toegestaan indien aangelijnd. Het betreden van de banen en het sportcomplex is verboden.
   
 • Fietsen dienen op de daartoe bestemde parkeerplaats te worden gestald. Het is verboden fietsen te plaatsen tegen de draadafrastering of het gebouw.
   
 • Het gebruik van toiletten, kleedkamers en doucheruimtes zijn gratis maar dienen opgeruimd en netjes achtergelaten te worden. Bij niet naleving zullen deze niet meer ter beschikking gesteld worden.
   
 • Bij beschadiging van de infrastructuur (kantine, kleedkamers, trainingsmateriaal ed) worden de herstellingskosten aangerekend aan de vernieler.
   
 • Enig vandalisme en diefstal (of medeplichtigheid) door een aangesloten lid wordt gesanctioneerd met onmiddellijke uitsluiting uit de club.
   
 • Alleen barmedewerkers en bestuursleden hebben toegang achter de bar, berging en keuken.
   
 • ACP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal, of incidenten  bij niet- naleving van het huisreglement alsook schade aan voertuigen op de parking.