Pretparkcriterium

 

Reglement  pretparkcriterium Jeugd (tot en met miniem)

DOEL EN BELONING

 • Doel is om atleten te stimuleren deel te nemen aan officiële wedstrijden.
 • De beloning is een bezoek aan een pretpark eind september

WELKE WEDSTRIJDEN TELLEN MEE ?

Elke cross of pistewedstrijd van de officiële wedstrijdkalender VAL/LBFA levert punten op. (geen joggings)

Dit van november  tot september .

- Elke wedstrijd geeft  3 punten (outdoor cross of outdoor piste, indoor, jeugddag)

- Deelname aan een kampioenschap of beker van Vlaanderen (interclub) is 6 punten 

- Een organisatie van ACP geeft  9 punten (Oefencross, Veldloop ACP, Jeugdmeeting ACP, …)

CRITERIA            

Volgende criteria moeten worden gehaald om een uitnodiging te ontvangen:

 • Benjamins: minimum  54 punten behalen voor benjamins/pupillen
 • Pupillen en miniemen: minimum 60 punten
 • Waarbij volgende minima gelden
  • Deelnemen aan 5 winterwedstrijden. (jeugddag en indoor tellen ook mee!)
  • Deelnemen aan 5 zomerwedstrijden, waarvan minstens 1 van ACP, BVV of PK.
  • Deelnemen tijdens de zomer aan min. 1 afstandsproef, 1 sprintproef, 1 springnummer en 1 werpnummer

Wie zich niet aan de trainingsregels, leefregels en reglementen van de club houdt komt niet in aanmerking

 

PAASSTAGE

Denk er ook aan: wie mee wil op stage in paasvakantie dient aan 3 wedstrijden te hebben meegedaan. Tijd genoeg nog om dit te halen dus geen paniek!

 

GESCHILLEN

Geschillen worden voorgelegd aan het bestuur die bij meerderheid van stemmen beslist. In geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Bij afwezigheid van de voorzitter is de stem van de ondervoorzitter doorslaggevend. Bij afwezigheid van beiden de secretaris.

Het bestuur heeft ten allen tijde het recht individuele aanpassingen door te voeren.