Inschrijven

De e-mail geassocieerd met deze registratie.
Adres- en persoonsgegevens van uw kind
Geboortedatum van uw kind *
Een tweede contactpersoon is verplicht op te geven, indien het telefoonnummer 'ouder 1' bij een noodgeval onbereikbaar blijkt.
Additioneel adres waarnaar alle communicatie ivm het kamp zal gestuurd worden.